Het probleem

1 februari 2019

Tijdens mijn minor Spaanse Taal en Cultuur aan de HvA van februari 2018 tot en met juni 2018 heb ik B1 niveau Spaans geleerd. Dit is hetzelfde niveau als dat een havo-leerling na 5 jaar Frans of Spaans heeft. Dit is dus een hoog niveau dat bereikt wordt na 5 maanden tijd.

Zes maanden na het afronden van de minor, vond ik mezelf geen B1 niveau meer waard als het gaat om de Spaanse taal. Ik merk dat ik al heel snel de taal verleer. Niet alleen de Spaanse taal, maar zelfs na 6 jaar Frans gevolgd te hebben, weet ik al bijna niks meer van de Franse taal. Dit vind ik zelf erg zonde, aangezien ik er 6 jaar lang goed in ben geweest en het ook leuk vond om met de taal bezig te zijn. Zelfs na 6 jaar lang 4 uur per week Frans gevolgd te hebben en nu 4 jaar later, weet ik zo ongeveer nog maar 15% van wat ik toen wist.

Ik ben mijzelf gaan afvragen of dit probleem aan mij lag of dat andere zich hier ook in konden vinden. Ik merkte al gauw dat vrienden, familie en collega’s op stage dit probleem maar al te goed herkenden. Vervolgens ben ik een google formulier op gaan stellen om te kijken of nog meer mensen dit probleem herkennen. Zo heb ik een enquête opgesteld met 46 respondenten. De respondenten waren tussen de 15 en 60 jaar. Ik stelde de volgende vragen:

“Heb jij op de middelbare school een nieuwe taal geleerd (Engels telt hierbij niet mee) bijvoorbeeld Frans, Duits of Spaans?”. De vraag erna was: “Hoeveel jaar is het geleden dat je die nieuwe vreemde taal/talen hebt geleerd?”.

Hier kwam een gemiddeld antwoord uit van: “2-5 jaar geleden”. De vraag erna was: “Als je jezelf een cijfer van 0 tot 10 moet geven met hoeveel je nu nog weet van de vreemde taal/talen die je geleerd hebt, wat zou je die taal/talen dan geven?”. Hier kwam een gemiddeld antwoord uit van 4.39 als score.

Dit is dus een grote afname in kennis na zo’n korte tijd. Dit is niet wat de meeste mensen willen nadat ze zo lang erover gedaan hebben om de taal te leren.

Aan de hand van deze data weet ik dus zeker dat het een probleem is die bij vele voorkomt. De grote vragen nu zijn natuurlijk:

  • Hoe komt het dat een taal zo snel verleerd wordt?

  • Wat voor een digitaal product zal zorgen dat een extra geleerde taal niet wordt verleerd?

De vervolgstappen zijn nu om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen en hier dieper op in te gaan. Door dat dit probleem ook bij mij zelf ligt en ik graag wil dat mijn Spaans juist alleen maar beter wordt in plaats van verder verleerd, wil ik heel graag een tof digitaal product hiervoor ontwerpen die dit probleem oplost. Ik heb al desk research gedaan naar bestaande oplossingen hiervoor en die zijn er erg weinig. Zo is mijn product hopelijk uiteindelijk een gat in de markt én een oplossing waar ik zelf wat aan heb. Twee vliegen in 1 klap dus.